Krzysztof Dobosz

    Renewable Energy Consultancy

W okresie 28 letniej kariery zawodowej byłem zaangażowany w projekty związane z infrastrukturą energetyczną i elektroenergetyczną. Swoje kompetencje i doświadczenia zawodowe budowałem pracując przy różnych projektach, poczynając od pracy w Elektrowni Jądrowej Żarnowiec w Budowie, przez świadczenie usług budowlano montażowych w elektroenergetyce wysokich napięć i telekomunikacji mobilnej do energetyki wiatrowej. Pełniąc stanowiska kierownicze w firmach, zarządzałem zespołami ludzkimi, tworząc im warunki szerokiego rozwoju, podejmując się trudnych wyzwań związanych z realizacją projektów w zmieniającym się środowisku prawa administracyjnego, środowiskowego i energetycznego. Kilkunastoletnia współpraca z międzynarodowymi firmami związanymi z branżą energetyki wiatrowej umożliwiła mi poznanie wszelkich aspektów rozwoju projektów wiatrowych na lądzie i w morzu.


Doświadczenie zawodowe

 • Usługi doradcze w energetyce odnawialnej2014 +

 • Członek Zarządu, Dyrektor 2006-2014

  Eco-Wind Construction S.A

  W latach 2006-2014 Członek Zarządu, dyrektor techniczny w spółkach Ecowind Sp. zoo., Ecowind Construction S.A. odpowiedzialny za rozwój i zarządzanie portfolio lądowych projektów energetyki wiatrowej o mocy do 1000 MW

 • Dyrektor-Prokurent2000-2005

  Wiatropol International Sp. z o.o.

  Dyrektor - Prokurent w duńskiej firmie deweloperskiej odpowiedzialnej za rozwój i zarządzanie portfolio projektow energetyki wiatrowej na lądzie i pierwszego w Polsce projektu off-shore 100 MW

 • Prezes,Członek Zarządu1995-2000

  Kuzior Gdańsk S.A.

  Prezes, Członek Zarządu w spółce akcyjnej Kuzior Gdańsk S.A. odpowiedzialny za zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym w ramach przypisanego zakresu obowiązków związanych z realizacją usług pod klucz w budownictwie elektroenergetycznym wysokich napięć i telekomunikacji mobilnej

 • Inżynier1986-1991

  Inżynier w Elektrowni Jądrowej Żarnowiec w Budowie

Dodatkowe umiejętności i kursy

 • Uprawnienia Budowlanenr 4738/Gd/90

  Uprawnienia Budowlane nr 4738/Gd/90 - do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót sieci i instalacji elektroenergetycznych.
 • Członek Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów BudownictwaPOM/IE/0169/14

 • Kurs Training Off-shore, Kopenhaga 2003

 • Kurs Garrad Hassan Training, Warszawa-Wind Farm Design Training2008

 • Kurs Garrad Hassan Training, Bristol - Wind Farm Electrical Systems2009

 • Edukacja

  • Mgr inż. Elektryk1982 - 1986

   Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

  • Podyplomowe Studia Energetyki Jądrowej1989 - 1990

   Politechnika Gdańska

Misja

 • Moją misją jest kompetentne zarządzanie projektami energetyki odnawialnej, w szczególności wiatrowej, w celu zapewnienia optymalnych parametrów inwestycji, satysfakcji klienta z minimalnym wpływem na środowisko.

 • Zakres usług:

  • Studium wykonalności projektu energetyki wiatrowej

  • Doradztwo w rozwoju projektów energetyki wiatrowej w fazie developmentu i przygotowania do realizacji inwestycji

  • Zarządzanie portfolio projektów energetyki wiatrowej

  • Ocena zasobów energetycznych pola wiatrowego wraz z optymalizacją lokalizacji elektrowni wiatrowych

  • Audyty projektów w fazie akwizycji , wsparcie w negocjacjach w procesie sprzedaży

  • Optymalizacja parametrów parku elektrowni wiatrowych, infrastruktury towarzyszącej, w świetle nowego prawa OZE wraz z przygotowaniem projektu do uczestnictwa w aukcji

  • Prowadzenie w zastępstwie inwestora negocjacji z spółkami dystrybucyjnymi dotyczących warunków przyłączenia, umów przyłączeniowych i przesyłowych

  • Doradztwo w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi w projektach infrastrukturalnych ,energetyki wiatrowej w szczególności

  • Pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie (branża elektroenergetyczna)

Kontakt

 • 84-200 Wejherowo, ul. Modra 3, Polska

 • Telefon: +48 512 459 963
 • Strona: www.reconsultancy.pl

Formularz Kontaktowy