Krzysztof Dobosz

    Renewable Energy Consultancy

W okresie 28 letniej kariery zawodowej byłem zaangażowany w projekty infrastruktury elektroenergetycznej, w tym 16 lat w rozwój projektów elektrowni wiatrowych w Polsce. Swoje kompetencje i doświadczenia zawodowe budowałem pracując przy różnych projektach, poczynając od pracy w Elektrowni Jądrowej Żarnowiec w Budowie, prowadząc usługi budowlano montażowe w elektroenergetyce wysokich napięć i telekomunikacji mobilnej, zarządzając projektami energetyki wiatrowej. Pełniąc stanowiska zarządcze w firmach, kierowałem zespołami ludzkimi, tworząc im warunki szerokiego rozwoju, podejmując się trudnych wyzwań związanych z realizacją projektów w zmieniającym się środowisku prawa administracyjnego, środowiskowego i energetycznego. Kilkunastoletnia współpraca z międzynarodowymi firmami związanymi z branżą energetyki wiatrowej umożliwiła mi poznanie wszelkich technicznych aspektów rozwoju projektów energetyki wiatrowej na lądzie i na morzu.


Doświadczenie zawodowe

 • Usługi doradcze w energetyce odnawialnej2014 +

 • Członek Zarządu, Dyrektor 2006-2014

  Eco-Wind Construction S.A

  W latach 2006-2014 Członek Zarządu, dyrektor techniczny w spółkach Ecowind Sp. zoo., Ecowind Construction S.A. odpowiedzialny za rozwój i zarządzanie portfolio lądowych projektów energetyki wiatrowej o mocy do 1000 MW

 • Dyrektor-Prokurent2000-2005

  Wiatropol International Sp. z o.o.

  Dyrektor - Prokurent w duńskiej firmie deweloperskiej odpowiedzialnej za rozwój i zarządzanie portfolio projektow energetyki wiatrowej na lądzie i pierwszego w Polsce projektu off-shore 100 MW

 • Prezes,Członek Zarządu1995-2000

  Kuzior Gdańsk S.A.

  Prezes, Członek Zarządu w spółce akcyjnej Kuzior Gdańsk S.A. odpowiedzialny za zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym w ramach przypisanego zakresu obowiązków związanych z realizacją usług pod klucz w budownictwie elektroenergetycznym wysokich napięć i telekomunikacji mobilnej

 • Inżynier1986-1991

  Inżynier w Elektrowni Jądrowej Żarnowiec w Budowie

Dodatkowe umiejętności i kursy

 • Uprawnienia Budowlanenr 4738/Gd/90

  Uprawnienia Budowlane nr 4738/Gd/90 - do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót sieci i instalacji elektroenergetycznych.
 • Członek Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów BudownictwaPOM/IE/0169/14

 • Kurs Training Off-shore, Kopenhaga 2003

 • Kurs Garrad Hassan Training, Warszawa-Wind Farm Design Training2008

 • Kurs Garrad Hassan Training, Bristol - Wind Farm Electrical Systems2009

 • Edukacja

  • Mgr inż. Elektryk1982 - 1986

   Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

  • Podyplomowe Studia Energetyki Jądrowej1989 - 1990

   Politechnika Gdańska

Misja

 • Moją misją jest kompetentne zarządzanie projektami z obszaru energetyki odnawialnej, w szczególności elektrowni wiatrowych fotowoltaicznych oraz rozwiązań hybrydowych w celu podniesienia wartości aktywów, konkurencyjności na rynku oraz zapewnienie optymalnych parametrów pracy elektrowni w okresie eksploatacji, z minimalnym wpływem na środowisko.

 • Zakres usług:

  • Zarządzanie portfolio projektów energetyki odnawialnej,

  • Studium wykonalności projektu z obszaru energetyki odnawialnej, w szczególności lądowej energetyki wiatrowej oraz rozwiązań hybrydowych,

  • Doradztwo w aspektach technicznych, administracyjnych i środowiskowych lądowej i morskiej energetyki wiatrowej,

  • Doradztwo w kwestiach przyłącza elektroenergetycznego SN i WN, prowadzenie negocjacji z spółkami dystrybucyjnymi w sprawach dotyczących technicznych warunków przyłączenia, umów przyłączeniowych i przesyłowych,

  • Audyty techniczne, administracyjne i środowiskowe projektów energetyki odnawialnej w procesach akwizycji, sprzedaży, pozyskiwaniu środków publicznych na realizację projektów,

  • Optymalizacja parametrów zespołu elektrowni wiatrowych, infrastruktury towarzyszącej w celu podniesienia wartości ich aktywów,

  • Przygotowanie projektu do uczestnictwa w aukcji,

  • Doradztwo w zakresie HR - budowy i zarządzania zespołami ludzkimi przy realizacji portfolio projektów energetyki odnawialnej,

  • Pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie (branża elektroenergetyczna)

Kontakt